EL PAISAJE
2017
Przeobrażenie przyrody w produkt konsumenckiego wyboru jest niewątpliwie negatywnym zjawiskiem. To pojmowanie przyrody jako widowiska i rekreacji, przy jednoczesnym  stawianiu wymagań wobec jakości powietrza, wody czy krajobrazu, prowadzi do zniwelowania jednostkowej odpowiedzialności za jej degradację. Krajobraz staje się kluczowym elementem w miejscu zaprojektowanym dla turysty-konsumenta. Biegnąca tam ścieżka posiada wyznaczone punkty, umożliwiające wykonanie idealnego ujęcia, które nadaje się wprost do rozpowszechnienia w mediach społecznościowych. Samo doświadczenie obcowania z przyrodą bywa mniej istotne, niż opublikowana fotografia. 
Projekt „El paisaje” powstał pod wpływem obcowania z niezwykłym krajobrazem parku Sierra María-Los Vélez w Hiszpanii. Otwarta przestrzeń gór uzmysławia nam siłę natury. Spojrzenie na niekończący się krajobraz budzi niepokój. Długotrwale obcując z tym miejscem, przemieszczając się, patrząc z różnych perspektyw, zdajemy sobie sprawę z możliwości ludzkiego ciała. Zdjęcia wchodzące w skład instalacji powstały pod wpływem tego wielozmysłowego doświadczenia. Badają one relację między doznaniem, a jego wizualną reprezentacją. Towarzysząca im mapa myśli jest jednocześnie słownikiem, służącym do jego opisu.