C.O.A.L.
projekt realizowany we współpracy z Dianą Diczew
2008
Instalację buduje zmultiplikowany drewniany moduł, którego widok z góry tworzy siatkę podobną do struktury organicznej. Rytm oraz ścisłe powiązanie poszczególnych elementów całej stworzonej konstrukcji, ukazuje kolejny rysunek przestrzenny. Instalacja nr 2 to efekt spojrzenia na silos - detal architektoniczny ściśle powiązany z industrialną oraz postindustrialną przestrzenią. Konstrukcja drewniana inspirowana tym charakterystycznym kształtem jest swego rodzaju rysunkiem w przestrzenni, w którym istotną rolę gra widz.
C.O.A.L. - from Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape, Galeria Rondo Sztuki-Katowice (PL),  Kokerei Hansa-Dortmund (DE), Centre d’Arts plastique-Lille (FR), Culture Commune -Loos-en-Gohelle (FR)